EVAheader_prod.jpg

Čo je kvadripolárna rádiofrekvencia?

Rádiofrekvencia (RF) používaná v medicine, je moderná technológia, ktorá využíva transformáciu elektromagnetických vĺn na teplo. Pracuje cez kožu prostredníctvom emisií vysokofrekvenčných vĺn, ktoré pôsobia na tkanivo tým, že sa transformujú na teplo. Neablačná rádiofrekvencia vytvára teplo v dôsledku odporu tkanív na pohyb elektrónov vystavených radiofrekvenčnému poľu.

Použitie rádiofrekvencie je jednoznačný a vedecky dokázaný spôsob ako dosiahnuť omladenie tkanív pomocou kontrakcie a denaturácie kolagénnych vlákien, ktoré umožňujú naštartovať proces hojenia, ktorý má za následok neokolagenázu (obnovu spojivového tkaniva).

Neablatívna rádiofrekvencia EVA™, využíva skupinu štyroch elektród, ktoré sú automaticky, pomocou softvéru, konfigurované pre dynamické vyžarovanie vysokofrekvenčného prúdu. Variabilné usporiadanie elektród, ktoré môžu byť žiaričmi aj prijímačmi, umožňujú vytváranie špeciálnych elektrických polí; Týmto spôsobom je zariadenie schopné zamerať RF energiu selektívnym spôsobom na vrstvy tkaniva, ktoré chceme liečiť, bez toho aby sa to dotýkalo okolitých tkanív. Vďaka tomuto konkrétnemu druhu technológie, sila potrebná na zabezpečenie účinnosti liečby je významne znížená v porovnaní s inými typmi rádiových frekvencií, ako sú monopolárna, bipolárna alebo kapacitná.

Vaginálna Dynamická Rádiofrekvencia je založená na kvadripolárnom výdaji energie, ktorá sa zameriava na pôsobenie na špecifickú vrstvu vaginálneho tkaniva a to vďaka pokročilému technologickému systému, významným spôsobom znižuje výkon požadovaný pre ošetrenie a prakticky eliminuje riziko spálenia.
re-start_logo.svg
eva_gallery2-1024x768.png
©2024 Femme s.r.o. All Rights Reserved.

Search